Plan de Estudios


• Materias Básicas

o Termodinámica
o Matemáticas
o Procesos de separación
o Ingeniería de reactores


• 4 Materias optativas de un catálogo de 12 O Por definir
• Trabajo investigación
o Seminario de investigación I
o Seminario de investigación II
o Seminario de investigación III
o Tesis